30 Temmuz 2017 Pazar

Dünya'ya yön verecek 10 Teknoloji

Dünya Ekonomik Forumu önümüzdeki yıllarda Dünya'ya yön verecek 10 gelişmekte olan teknolojik atılımı sıralayan bir makale hazırlamış.

Bugün Dünya'nın gelişimi ekonomik ve sosyal dönüşümlerinin tamamı Bilişim Teknolojilerinin sağladığı verimlilik ve stratejilerindeki gücü ekseninde dönüyor. Çünkü artık "BİLİŞİM SEKTÖRÜ ÜLKELER İÇİN “STRATEJİK SEKTÖR”

Bilişim teknolojileri bugün birçok ülkenin stratejik sektör olarak belirlediği bir alan. Stratejik sektör olarak belirlenen sektörleri iki farklı yönden ele almamız gerekiyor. İlk olarak stratejik sektörlerin ülke içerisine sağladığı katkı. Örneğin; Bilişim teknolojilerinin ülkelerin GSMH’na 1,7 gibi çarpan etkisi var. Bu alanda yapılan 1 TL’lik bir yatırım size 1,7 TL olarak geri dönüyor. Diğer yandan yazılım gibi bir alanda ister KOBİ olsun ister büyük şirketler ya da kamu kurumları iş yapış biçimlerinin tamamen değişmesini daha esnek, daha verimli ve daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Konunun ikinci bileşeni ise bilişim teknolojilerinin ihracat potansiyelinin olması ve bu ihracatın sağlayacağı katma değerin ve kar marjlarının daha yüksek olması. Örneğin bir yazılım firması tarafından üretilen bir ürün bugün dünyanın her noktasında kullanılabiliyor. Üretim maliyeti 1 birimken bu sanal bir ortamda milyonlarla hatta milyarlarla ifade edilebiliyor.

Bu yüzden hükümetlerin bugün stratejik alanlarının odağında bilişim teknolojileri yatıyor. Bilişim sektörü sadece yatayda değil dikey sektörlerde de olağanüstü katkılar sağlıyor. Bankacılık ve finans sektörü bunlardan bir tanesidir. Bir banka şubesinin maliyetlerini sadece internet bankacılığı üzerinden işlem yapanlarla orantılarsak bir sistem üzerinden milyonlarca kişinin hizmet aldığını ve bunun fiziki ortamda bir karşılığının olmayacağını görebiliriz.

Türkiye’de de bu alanda son 10 yıl içerisinde yoğun bir hareketlilik yaşıyoruz. Devlet tarafından sağlanan destekler artırıldı. Ancak diğer taraftan bu alandaki markalaşma konusunda eksiklerimiz var. Bilişim ihracatına yönelik destekleri bir yatırım olarak görmeliyiz. Bu yatırımlardan sadece birinden dahi sonuç alınmasının karşılığı dünya örneklerinden yola çıkıldığı takdirde milyarlarca dolarla ifade ediliyor olacaktır.

(Top 10 emerging technologies of 2015 başlığıyla yayınlanan, Dünya'ya yön verecek 10 teknolojinin detaylı içeriğine bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Yayın dili ingilizce'dir: http://wef.ch/1AZm1Cm )

28 Temmuz 2017 Cuma

Ülkeler İletişim ve Teknolojiyle Büyüyor

Bugün ulaşımdan eğitime, sağlıktan perakendeye iletişim teknolojileri hayatın her alanında iş yapış biçimlerini tamamen değiştiriyor. Teknolojiye uyum verimi ve bunun sonucunda büyümeyi beraberinde getiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki, dijital erişim 2 katına çıktığında GSMH %6 büyüyor, işsizlik ise %8 düşüyor. Teknolojinin inovasyon, şeffaflık, insani gelişmeye katkısı da rakamlarla kanıtlanmış durumda. Teknoloji dönüşüm ve ilerleme demek. Şirketlerimizi, ekonomimizi, Türkiye’yi daha iyi noktalara taşımak için büyük bir fırsat var önümüzde. Bu nedenle ekonomik, toplumsal ve sosyo-kültürel kalkınma için Bilişim Teknolojileri ülkemizin olmazsa olmazımız olmalıdır. Bu nedenle bir kez daha belirtmek istiyorum ki ekonomisini bilgiye dayandırmayan, bilgi teknolojisi üretmeyen hiçbir ülkenin, 21. yüzyılda, 1. ligde yeri yoktur.

26 Temmuz 2017 Çarşamba

1982, Time Dergisi Yılın Kişisi "Bilgisayar"

Türkiye 1982'de Askeri Darbe ile Anayasası'nı %92 oy oranıyla kabul ederken, TIME Dergisinin 1982 yılındaki kapağını Yılın kişisi olarak "Bilgisayar" süslüyordu.

ABD’nin 1990’larda dünyanın diğer bölümlerinde yaşanan durgunluğa rağmen büyümeyi başarması, enflasyonu düşürebilmesi ve işsizliği azaltması dikkat çekmiştir. ABD Merkez Bankası Başkanı Alan Greenspan’in bu ivmenin gerekçesi olarak bilişim teknolojilerinin verimlilik üzerinde yarattığı etkiyi özellikle vurgulaması bu alana duyulan ilginin yoğunlaşmasına katkıda bulundu.

Bu yıl 2017'deyiz ve tam 35 yıl önce başta ABD'de olmak üzere dünya çapında Bilim ve Teknoloji'deki önemli atılım ile birlikte gelişmiş ülkelerle aramızdaki giderek artan bilgi, ar-ge ve inovasyon uçurumundan haberiniz var mı?

Ya Bilimsel eğitimi, Teknolojiyi ve Bilişimi kendimize felsefe edinerek kalkınacağız yada bunları yok sayarak yerimizde saymaya mahkum olacağız.

Time Dergisinin 33 yıl önceki kapağının öyküsünü mutlaka okumanızı öneririm. Makale dili ingilizce'dir. (TIME’s Machine of the Year, 33 Years Later) - http://ti.me/Jv4DO8

25 Temmuz 2017 Salı

Kitap okumak ömrü uzatıyor!

ABD’de gerçekleştirilen bir üniversite araştırmasının sonucuna göre kitap okuyan bireylerin daha uzun bir hayat sürdükleri kanıtlanmış. Kitaplar ayrıca empati yeteneğimizi de geliştiriyor...

ABD’de Yale Üniversitesi Toplum Sağlığı Fakültesi’nden Becca R. Levy isimli bilim insanı tarafından Social Science & Medicine Dergisi’nde yayımladıkları bir makaleye göre kitap okumak insan ömrünü uzatıyor. “Sağlık ve Emeklilik” adıyla yürütülen klinik bir çalışmada yaşları 50 ve üzeri olan 3 bin 635 kişi üzerinde 12 yıl boyunca testler yapıldı. Kitap okumayan gençlerle karşılaştırıldığında, her hafta üç buçuk saat kitap okuyan bireylerin ölüm oranlarında yüzde 17’lik bir düşüş gözlenmiş.

Üç buçuk saatten fazla okuyan kişilerde ise ölüm oranlarında yüzde 23’lük bir düşüş gözlemlenmiş. Bununla beraber, 12 yıl süren klinik takip çerçevesinde, kitap okuyan genç bireylerin ömrünün iki yıl daha uzadığı, dergi ve gazete gibi diğer yazılı kaynakları okuyanlarda da kitap okumaya oranla daha az da olsa olumlu etkiler gözlendiği açıklandı. Medical News Today dergisinde yayımlanan bir diğer çalışma ise, kurgusal kitap okumanın insanlarda empati yeteneğini artırdığını gösteriyor.
Ülkemiz de her ne kadar kitap okuma oranı düşük olsada genç arkadaşlarıma mutlaka bol bol kitap okumalarını öneriyorum. Yer, mekan farketmeksizin mutlaka yanınızda bir kitap taşıyın. Okumaya mutlaka fırsatınız olacaktır. 
Bu habere ilişkin araştırma sonuçlarına bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. (Yayın dili ingilizce'dir: http://bigthink.com/laurie-vazquez/yale-study-people-who-read-live-longer-than-people-who-dont)

24 Temmuz 2017 Pazartesi

İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur

2015 ylında hayatını kaybeden Nobel ödüllü ünlü matematikçi John Forbes Nash'in 2012'de İstanbul'da düzenlenen ve benimde katıldığım bir konferans da şu sözü söylemişti konuşmasında. Nash'a göre, "İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur"

Hayatını kaybettiğine dair haberleri okuduktan sonra bu konferans ile ilgili bir röportaja denk geldim. Bunu paylaşmak istememdeki amaç şu; ülkemizin bilim, teknoloji, inovasyon ve kalkınmaya dönük çalışmalar içerisinde politikalar üretip çalışıyoruz. Ve bunun temelini oluşturan en önemli değer eğitim ve matematik'tir.

Halk onu, hayatından esinlenerek çekilen “A Beautiful Mind” filmiyle tanıdı. Oysa John Forbes Nash Jr, bilim dünyasında zaten bir yıldızdı. Oyun teorisinin mucidi, 1994’te Nobel ödülünü aldı. Bir başka Nobelli bilim insanı olan Roger Myerson’ın tabiriyle,”Hayatımızı tamamen değiştirdi”.

Nash, Türkiye’nin matematikte dünya sıralamasında sondan ikinci olduğunu öğrenince ciddileşiyor “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur.” Büyük dehaya göre böyle bir durumda çocukları hiç okula yollamamak, evde eğitmek bile daha iyi sonuçlar verebilir demişti. Eğitim sistemimizi yenilikçi çağa uygun, bilişim teknolojileri standartlarını yakalamış inovasyon ve ar-ge vizyonuna uygun şekilde düzenleyip ekonomik ve sosyal toplumsal kalkınmamızı bu doğrultuda yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Bu amaçla bağlantı üzerindeki 2012 yılında kendisiyle yapılan röportajı okumanızı öneriyorum.
http://t24.com.tr/haber/nobelli-matematikci-john-nash-iyi-matematik-bilmeyen-toplumlarda-adalet-yoktur,209127